top of page

HSE

Selskapet ble ISO-sertifisert 12.10.2018 i henhold til ISO 9001:2015.

HMS og kvalitet er kjerneverdier som vi i DAP Solution AS verdsetter høyest. Dette gjenspeiles i det faktum at HMS og kvalitet alltid vil være i fokus på alle nivåer av selskapet, fra ledelsen til hver enkelt ansatt.

Det vil alltid være en prioritet for alle selskapets aktiviteter, og vi bruker leverandører som driver virksomheten i samsvar med våre verdier og standarder for HSE og kvalitet.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetsstyring er ansvar. DAP Solution sitt HSE- og QA-arbeid er basert på interne kontrollbestemmelser, samt overholdelse av ISO 9001-ledelsessystemet.

pexels-kateryna-babaieva-2760243.jpg

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssystemet til DAP Solution AS måler kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015. I tillegg til å overholde lov- og regelverkskrav, ønsker vi med kvalitetssystemet å gjennomføre kontinuerlig forbedringsarbeid.

For å oppnå dette, vil vi gjennomføre kontinuerlig overvåking av kvalitetssystemet og vårt kvalitetsarbeid. Dette gjøres blant annet gjennom rapporteringssystemet, erfaringer og vurderinger fra ansatte, tilbakemeldinger fra kunder, interne revisjoner, eksterne revisjoner og gjennomgang fra ledelsen.

 

Vårt kvalitetssystem vil bidra til:

- Å overholde eksterne og interne krav til sikkerhet og kvalitet

- At alle aktiviteter utføres på en sikker, pålitelig og effektiv måte

- Kontinuerlig læring og forbedring

- Å skape gode kvalitetsresultater i vårt arbeid

- Kundetilfredshet

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vi tror at høye standarder for helse og sikkerhet vil bidra til å styrke vår ytelse, og at våre retningslinjer for helse og sikkerhet er nært knyttet til de tjenestene vi leverer. Hos DAP Solution er sikkerheten, helsen og tryggheten til våre kunder og ansatte en prioritet.

 

Alle ansatte i DAP Solution har ansvar for sin egen sikkerhet, samtidig som de har ansvar for sikkerheten til andre. Derfor legger vi stor vekt på å sikre at alle ansatte bruker selskapets rapporteringssystem og rapporterer forhold og hendelser som kan føre til uønskede hendelser.

 

Vi forventer at alle ansatte tar selskapets HSE-verdier inn i sitt daglige arbeid, slik at vi får en trygg arbeidsplass.

 

Alle skader og yrkessykdommer kan forebygges, og vi vil strebe etter å ha en proaktiv holdning og fremme forebyggende og helsefremmende arbeid for å skape et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse.

 

DAP Solution arbeider kontinuerlig for å unngå påkjenninger og forurensning i det ytre miljøet, og våre produkter og tjenester må tilfredsstille samfunnets og kundenes krav til miljøet.

 

Vår HSE-politikk skal bidra til:

- Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljøet.

- Sikkerhet for miljøet.

- Sikkerhet for eiendom og utstyr.

- Sikkerhet for dokumenter og data.

- Sikkerhet for brukere av våre produkter og tjenester.

bottom of page